BDIWN
dr inż. Marian Błażek
Oferta
 

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego i Wyceny Nieruchomości

oferuje usługi w zakresie:
 • doradztwa inwestycyjnego, ekonomicznego, finansowego, technicznego, technologicznego,

 • wyceny:

  • nieruchomości gruntowych (rolne, budowlane, przemysłowe, rekreacyjne itp.),

  • nieruchomości zabudowanych (budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, usługowe, handlowe, przemysłowe, administracyjne, rekreacyjne itp.),

  • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, użytkowe – sklepy, biura itp.),

  • nieruchomości nietypowych (hotele, stacje paliw, strefy ochronne, parki, kopalnie, nieruchomości budownictwa wodnego, obiekty sportowe, nieruchomości pozostawione za granicą itp.)

  • przedsiębiorstw (produkcyjnych, przemysłowych, handlowych,  usługowych; składników majątku przedsiębiorstwa itp.),

  • gospodarstw rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych, rybackich (grunty rolne, obiekty budowlane, zasiewy, sady, inwentarz żywy, pojazdy i maszyny, zapasy, stawy rybne, lasy itp.),
 • usługi w zakresie obrotu nieruchomościami (kupno, sprzedaż, wynajem),

 • opracowania biznes planów (kredyty inwestycyjne, restrukturyzacyjne dla przedsiębiorstw),

 • wykonania ekspertyz i analiz (programy dla podmiotów, osób fizycznych i prawnych),Gwarantujemy: specjalistyczną wiedzę, rzetelność, dogodne terminy, przystępne ceny.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego i Wyceny Nieruchomości organizuje praktyki zawodowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt pod nr  tel. kom. 603 891 858 lub drogą e-mail: marianblazek@onet.pl

 


 
Oferta
Kontakt